Урматтуу мугалимдер!
Сиздерди OKUU долбоорунун катышуучусу болууга чакырабыз!

>>> БИЛИМ БЕРҮҮ МАТЕРИАЛЫН КОШУНУЗ

ОКУУ - сапаттуу жалпы билим алууга бирдей мүмкүнчүлүктү камсыз кылган маалыматтык-билим берүү чөйрөсү. Портал билим берүү процессинде аралыктан окутуу технологияларын иштеп чыгууга жана жайылтууга комплекстүү мамилени камсыз кылуу максатында түзүлгөн.

Балдардын дистанциялык билим берүү чөйрөсү жалпысынан билим берүүнү өнүктүрүүгө өзгөчө мүмкүнчүлүктөрдү жаратат, ошондой эле билим берүү чөйрөсүндө балдардын ар тараптуу кызыкчылыктарын канааттандырган, жеке өзүн-өзү аныктоо жана өзүн-өзү жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүн ачат.

Биз OKUU порталындагы мектептин окуу программасынын бардык курстарына акысыз мүмкүнчүлүк беребиз.

Акыркы чыккан маалыматтар